Misyon - Vizyon

Misyon

Öğrenci Konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında öğrencilerin haklarını gözeten, isteklerini ve şikâyetlerini dinleyerek çözüm yolları üreten, yetkili makamlara ileten bu yolla öğrencilerin daha rahat bir eğitim görmesini, üniversite hayatı yaşamasını sağlayan bir kurumdur.

Amacımız, hiçbir öğrenciyi ayırmadan, ötekileştirmeden, herkese eşit davranarak, hak temelli tutum ve davranışlarla, insan hak ve özgürlüklerine sonuna kadar sadık kalarak her zaman öğrencilerin yanında olmaktır. Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim imkânlarını en iyi derecede kullanmasını sağlamak, Öğrenci Konseyinin başlıca ilkelerindendir.

Vizyon

 

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin; akademik, bilimsel ve sosyal anlamda en üst düzeye ulaştırmak, üniversitemizin mevcut imkanlarından faydalanmalarını sağlamak, istenilen imkanlarını öğrencilere sunmak ve tüm öğrenciler ile irtibat halinde olmaktır